browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Niečo na úvod

Vitajte na stránke monografia.sk, ktorá sa venuje mapovaniu, zbieraniu a archivácii už vydaných vlastivedných monografií miest a obcí Slovenska na jednom mieste, na jednej polici a v neposlednom rade k spropagovaniu tohto žánru literatúry širokej verejnosti.

„Števkova zbierka“ prekonala dňa 31.12.2018 hranicu 1.573 ks kníh – monografii na jednom mieste, na jednej polici.

O autorovi

foto zberatelaMojou osobnou záľubou je spoznávanie historických tajov a kuriozít nášho Slovenska. Túžba hľadať a spoznávať ma doviedla k zbieraniu vlastivedných monografií miest a obcí Slovenska, ktoré postupne prerástlo do zberateľskej vášne. Zistil som, že vlastivedná monografia je studnica poznania, ktorá nám otvára oči a úctu k naším dejinám. Životné príbehy, postoj človeka k prírode, snaha o prežitie v ťažkých časoch nám môžu byť príkladom. Zručnosť a vynaliezavosť môžeme obdivovať na skalách v podobe hradov, v dolinách v útlych dreveniciach. Životné príbehy sa premietli do ľudových piesní či povestí.

Po spoznaní týchto vzájomných historických súvislostí sa začneme pozerať inými očami na svoje okolie, začneme byť vnímavejší, lepší.

Z historickej hmly sa postupne začnú vynárať budovy a ulice, po ktorých veľakrát bezducho kráčame. Lúky a pastviny sa menia na stredoveké bojiská, vojenské tábory. Z nenápadného, kríkmi a stromami zarasteného kopca vyrastie staroslovanské hradisko, mohyla. Preto aj Vám odporúčam, nájdite si svoju knihu – monografiu o svojej obci či meste. Určite mi dáte za pravdu.

Budem rád, keď aj Vás obohatím o nové informácie, či povzbudím v snahe vytvoriť vlastnú monografiu.

Pustíme sa teda spolu do čítania.
 autor projektu Štefan Drexler, Ing.

 

Stránka www.monografia.sk vznikla v mesiaci december, roku 2012.
Prvý zápis do databázy kníh bol vykonaný v mesiaci december, roku 1991.