browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

SLOVENSKÁ KRONIKA 2009 – 6. ročník – (30.11.2009)

Posted by on 11. januára 2015

Zdroj: http://www.nocka.sk/narodna-osveta/slovenska-kronika

Výber z textu, krátené

Národná osveta s garanciou Národného osvetového centra, Slovenská národná knižnica, Muzeálna slovenská spoločnosť, Slovenské národné múzeum, Slovenský národný archív, Združenie miest a obcí Slovenska, Literárne informaèné centrum, Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť a OZ Domovina vyhlasujú výsledky 6. ročníka celoslovenskej súťaže o najlepšiu kroniku, monografiu obce a mesta, najlepší kultúrnohistorický, informačný a kultúrnoturistický materiál, publikáciu o kultúrnom dedičstve, slovník nárečia, zbierku ľudovej slovesnosti, povestí, rozprávok a receptov venovanej pamiatke RNDr. Ladislava Jasenáka.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA 6. ročníka celoslovenskej súťaže schválená odbornou porotou súťaže 30. novembra 2009 a 3. decembra 2009 v Bystričke pri Martine.

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

A. KRONIKY

B. MONOGRAFIE

C. KULTÚRNOHISTORICKÝ, INFORMAČNÝ A KULTÚRNOTURISTICKÝ MATERIÁL

————————————————————

B. Monografie

B.1 VEDECKÁ MONOGRAFIA OBCE, MESTA, MESTSKEJ ČASTI

1. miesto: Komjatice 1256 – 2006

2. miesto: Brezno v premenách času

3. miesto: Bánovce nad Bebravou 1232 – 2002

Čestné uznanie: Stropkov

Čestné uznanie: Obec Čifáre 1209 – 2009

Čestné uznanie: Spišská Stará Ves

 

B.2 VEDECKO-POPULARIZAÈČNÁ MONOGRAFIA OBCE, MESTA, MESTSKEJ ČASTI

1. miesto: Bernolákovo 1209 – 2009

2. miesto: Krupina

3. miesto: Dolný Hričov

3. miesto: Radvaň 1208 – 2008

Čestné uznanie: Púchov

Čestné uznanie: Dávnovek Ivanky pri Dunaji

Čestné uznanie: Nováčany

Čestné uznanie: Medzibrodie nad Oravou + CD

 

B.3 POPULARIZAČNÁ MONOGRAFIA OBCE, MESTA, MESTSKEJ ČASTI

1. miesto: Malacky 1206 – 2006; Malacky – dobré mesto

2. miesto: Kúpeľná obec Vyšné Ružbachy

3. miesto: Pamätnica mesta Revúca

Čestné uznanie: Prievidza – mesto nášho srdca

Čestné uznanie: Dejiny Veľkej Lomnice

————————————————————

Zdroj: http://www.nocka.sk/narodna-osveta/slovenska-kronika

Comments are closed.