browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zoznam kníh – Košický kraj

 

 

Názov okresu

  • Gelnica
  • Košice
  • Košice – okolie
  • Michalovce
  • Rožňava
  • Sobrance
  • Spišská Nová Ves
  • Trebišov

 00 kosicky kraj

Funkciu hľadania na tejto stránke spustíte cez tlačítko „F3

Aktualizované: 31.12.2018

Okres Obec Titul Žáner Rok vydania
Gelnica Gelnica Gelnica, história a súčasnosť Monografia 2012
Gelnica Hrišovce Hrišovce v dejinách Monografia 2014
Gelnica Jaklovce Jaklovce (1282-2007), od histórie k súčasnosti Monografia 2007
Gelnica Kluknava Obec Kluknava Monografia 2004
Gelnica Kluknava Dejiny Kluknavy Monografia 2014
Gelnica Margecany Margecany Monografia 2005
Gelnica Margecany Margecany, kronika obce Monografia 2011
Gelnica Margecany Kronika obce Margecany (1235-1985) Monografia 1985?
Gelnica Nálepkovo Nálepkovo Monografia 1995
Gelnica Richnava Dejiny Richnavy Monografia 2010
Gelnica Veľký Folkmar Veľký Folkmar, história a súčasnosť Monografia 2014
Gelnica Žakarovce Žakarovce, banícka dedina Monografia 1956
Košice Košice Hlavná História 1997
Košice Košice Košická romanca Foto 1966
Košice Košice Šaca, 730 výročie prvej písomnej zmienky Monografia 2005
Košice Košice Poľov, kapitoly z dejín Monografia 2008
Košice Košice Košice ako na dlani a Mestská časť Barca Foto 2010
Košice Košice Krásna Monografia 2007
Košice Košice Ťahanovce, dejiny obce Monografia 2011
Košice Košice Košice ako na dlani a Mestská časť Západ Foto 2012
Košice Košice Myslava, ľudová kultúra obce Kultúra 1996
Košice Košice Barca, mestská časť Košíc Monografia 2002
Košice-okolie Bidovce Bidovce, história a súčasnosť Monografia 2012
Košice-okolie Budimír Budimír, história-obyvateľstvo-tradície-súčasnosť Monografia 2004
Košice-okolie Čečejovce Čečejovce Monografia 2007
Košice-okolie Debraď Debrod torténete és népi gazdálkodása Monografia 2006
Košice-okolie Debraď Debrod es a felso-bódva volgye az elso világhaborúban Monografia 2016
Košice-okolie Ďurkov Fragmenty zo života obce Ďurkov Monografia 1996
Košice-okolie Dvorníky – Včeláre Malá historická monografia obcí Dvorníky – Včeláre Monografia 2014
Košice-okolie Geča Geča, história a súčasnosť Monografia 2005?
Košice-okolie Haniska Haniska Monografia 2007
Košice-okolie Herľany Herľany, perla Olšavskej doliny Monografia 2017
Košice-okolie Jasov Jasov Monografia 2004
Košice-okolie Kecerovce Kecerovce vo svetle 775 ročnej histórie Monografia 2004
Košice-okolie Kokšov – Bakša Kokšov – Bakša, minulosť a prítomnosť Monografia 2002
Košice-okolie Kostoľany nad Hornádom Kostoľany, lastovičie hniezdo v Božej dlani Monografia 2013
Košice-okolie Kostoľany nad Hornádom Povesti Hornádskej doliny Povesti 2011
Košice-okolie Košická Belá Košická Belá (1397-2000) Monografia 2003
Košice-okolie Košický Klečenov Košický Klečenov a Borda, 625 rokov z histórie a súčasnosti obce Monografia 2009
Košice-okolie Kysak Kysak v poodhalení dejín Monografia 2013
Košice-okolie Medzev Medzev, premeny mesta od založenia po dnešok Monografia neuvádza sa
Košice-okolie Nižná Kamenica Nižná Kamenica, 660 rokov od prvej písomnej zmienky o obci Monografia 2007
Košice-okolie Nižná Kamenica Osudy slánskych Forgáčovcov a Waldbottovcov História 2013
Košice-okolie Nováčany Nováčany Monografia 2008
Košice-okolie Obišovce Obišovce, koleso času Monografia 2014
Košice-okolie Rozhanovce Rozhanovce v kultúrnych dejinách Slovenska Monografia 1994
Košice-okolie Rozhanovce Rozhanovce, historický prehľad Monografia 2015
Košice-okolie Ruskov Ruskov v čase i nečase Monografia 2014
Košice-okolie Seňa Seňa Monografia 2008
Košice-okolie Sokoľ Sokoľ v premenách času Monografia 2010
Košice-okolie Sokoľany Sokoľany Monografia 2009
Košice-okolie Svinica Svinica vo svetle 730 ročnej histórie Monografia 2006
Košice-okolie Šemša Šemša Monografia 2010
Košice-okolie Trebejov Trebejov, po stopách minulosti Monografia 2009
Košice-okolie Valaliky Valaliky, od najstarších čias po súčasnosť Monografia 1998
Košice-okolie Veľká Ida Veľká Ida, 750 rokov Monografia 2001
Košice-okolie Vyšný Medzev Lucia baňa, história a súčasnosť baníckej osady Monografia 2013
Košice-okolie Vyšný Medzev Vyšný Medzev, história a súčasnosť Monografia 2007
Košice-okolie Zlatá Idka Zlatá Idka (1349-2009) Monografia 2009
Košice-okolie Ružín Ružín a okolie, história jednej takmer zabudnutej obce Monografia 2013?
Michalovce Michalovce Michalovce (1056-1956), almanach Zemplína Monografia 1958
Michalovce Klokočov Dejiny Klokočova Monografia 2005
Michalovce Moravany Dejiny obce Moravany Monografia 2002
Michalovce Nacina Ves Nacina Ves v zrkadle dejín Monografia 2017
Michalovce Poruba pod Vihorlatom Poruba pod Vihorlatom, v toku času Monografia 2010
Michalovce Strážske Dejiny Strážskeho Monografia 2008
Michalovce Vinné Pod Vinianskym hradom Monografia 2006
Michalovce Zemplínska Široká Zemplínska Široká, história a súčasnosť Monografia 2006
Rožňava Rožňava Dejiny Rožňavy I. Monografia 1978
Rožňava Rožňava Dejiny Rožňavy II. Monografia 1978
Rožňava Rožňava Rožňava, prírodné krásy a historické pamiatky Gemera Foto 1969
Rožňava Betliar Prírodný park v Betliari História 1982
Rožňava Betliar Betliar, moonografia Monografia 2014
Rožňava Brzotín Torténeti, néprajzi kozelítések a gomori Berzétéhez Monografia 2016
Rožňava Hrhov Malá monografia obce Hrhov, Tornagorgo kismonográfiája Monografia 2004
Rožňava Nižná Slaná Nižná Slaná Monografia 2012/2010
Rožňava Ochtiná Z dejín Ochtinej Monografia 1993
Rožňava Plešivec Plešivec (1243-1993) Monografia 1993?
Rožňava Rejdová Monografia obce Rejdová Monografia 2013
Rožňava Štítnik Štítnik 750 Monografia 1993
Sobrance Sobrance Dejiny Sobraniec Monografia 2013
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Foto 1979
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves, brána do Slovenského raja Foto 1983
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Foto neuvádza sa
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Zborník 1968
Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves Spišská Nová Ves, dejiny mesta Monografia 2014
Spišská Nová Ves Betlanovce Dejiny Betlanoviec Monografia 2010
Spišská Nová Ves Hnilčík Hnilčík, sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi Monografia neuvádza sa
Spišská Nová Ves Hnilčík Hnilčík, sprievodca miestopisom a ľudskými osudmi Monografia 2008
Spišská Nová Ves Hrabušice Hrabušice Monografia 2006
Spišská Nová Ves Krompachy Dejiny Krompách Monografia 1981
Spišská Nová Ves Krompachy Mesto Krompachy, história a súčasnosť Monografia 2007
Spišská Nová Ves Krompachy Krompachy, pamätné miesto robotníckej vzbury História 1976
Spišská Nová Ves Letanovce Letanovce, odkaz Maroša Madačova História 1998
Spišská Nová Ves Letanovce Letanovce, môj rodný kraj Monografia 2000
Spišská Nová Ves Markušovce Markušovce, nástin dejepisný Monografia 1923
Spišská Nová Ves Mlynky Mlynky Monografia neuvádza sa
Spišská Nová Ves Olcnava Sakrálne pamiatky obce Olcnava História 2012
Spišská Nová Ves Poráč Poráč Monografia dotlač 2014/2003, 2005
Spišská Nová Ves Slatvina Slatvina (1246-2006), na pozadí dejín Monografia 200?
Spišská Nová Ves Slovinky Slovinky Monografia 2008
Spišská Nová Ves Smižany Smižany Monografia 1993
Spišská Nová Ves Smižany Smižany, na prahu tretieho tisícročia Monografia 2004
Spišská Nová Ves Smižany Smižany (1932-2007), 75 výročie založenia TJ Slovan Smižany História 2007
Spišská Nová Ves Spišské Vlachy Mesto Spišské Vlachy Monografia 2008
Trebišov Trebišov Dejiny Trebišova Monografia 1982
Trebišov Trebišov Trebišov na starých fotografiách Foto 2011
Trebišov Trebišov Trebišov Foto 2004
Trebišov Michaľany Dejiny Michalian Monografia 2002
Trebišov Nový Ruskov Obec Nový Ruskov (1217-2008) Monografia 2008
Trebišov Plechotice Plechotice Monografia 2014
Trebišov Sečovce Sečovce na starých fotografiách Foto 2012
Trebišov Sečovce Sečovce Monografia 2009
Trebišov Vojčice Vojčice Monografia 2002