browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Najnovšie prírastky

 

Najnovšie knihy získané do archívu monografii …

 

Aktualizované:10.01.2020

(87) Zvolenská Slatina (1993?)

(86) Dobroč (1993)

(85) Budča (199?)

(84) Tisovec (1978)

(83) Opatovce nad Nitrou (2013)

(82) Nové Zámky I. (2018)

(81) Nové Zámky I. (2015)


(80) Terchová (2018)

(79) Pavlovce nad Uhom (2006)


(78) Jenkovce (2018)

(77) Šintava (2014)


(76) Kalinovo (1990)

(75) Trstená (201?)

(74) Podbiel (2011)

(73) Tuhár (2018)

(72) Klokoč (2017)

(71) Klin (2018)

(70) Zemianska Dedina (2005)

(69) Bobrov (2000)

(68) Oravice a okolie (2015)

(67) Bežovce (2014)

(66) Podrečany (2018)

(65) Oravská Jasenica (2018)

(64) Cífer na historických fotografiách (2016)

(63) Pincina (2016)

(62) Trestenská keramika (2019)

(61) Aby še nezabulo, jak še žilo  Lekarce (2012)

(60) Lekárovce (2002)

(59) Podunajské Biskupice (2016)


(58) Chotča (2019)


(57) Liptovský Ján (2010)

(56) Liptovský Ján (1991?)


(55) Zemplínska Teplica (2003)

(54) Kuzmice (2010)

(53) Brzotín (2018)

(52) Brzotín (2018)

(51) Janíkovce (2015)

(50) Golianovo (2016)

(49) Horná Kráľová (2013)

(48) Veľké Chyndice (2018)

(47) Hronec (1997)

(46) Hronská Breznica (2016)

(45) Slanec (?)

(44) Nižný Žipov (2001)

(43) Stanča (2000)

(42) Slančík (2000)

(41) Slivník (2011)

(40) Švábovce (2018)

(39) Hozelec (2018)


(38) Liptovská Štiavnička (2018)


(37) Veľké Chlievany (2016)


(36) Voznica (2015)

(35) Železná Breznica (2015)

(34) Budča (2015)


(33) Čremošné (2010?)

(32) Blatnica (2018)

(31) Martin (201?)

(30) Rakovo (2014)


(29) Moštenica (2018)

(28) Poniky (2018)

(27) Nemce (2018)

(26) Nemce (2017)

(25) Malachov (2019)


(24) Polomka (2018?)


(23) Zemianske Kostoľany (2016)


(22) Vrbica (2007)

(21) Liptovský Hrádok (1961)


(20) Rudno (1993)

(19) Slovenske Pravno (2018)

(18) Nitrianske Pravno (2018)

(17) Tužina (2018)


(16) Jarovnice (2015)

(15) Predmier (2018)

(14) Torysky (-)

(13) Brutovce (2018)

(12) Uzovské Pekľany (2012)


(11) Divinka – Lalinok (2018)


(10) Plaveč (2009)

(9)  Veľké Kršteňany (2010)

(8)  Bušince (2005)

(7)  Podproč (2009)

———————————————-

(6)  Spišské Tomášovce (2017)

(5)  Šaštín – Stráže (2018)

(4)  Turčianske Kľačany (2018)

(3)  Sučany (2018)

(2)  Lipovec, malá kronika obce (1999)

(1)  Lačnov, horská dedinka (1997)